Algemene voorwaarden

1. Deelname geschiedt op eigen risico. Babywellness & More is niet aansprakelijk voor beschadiging en / of diefstal van persoonlijke bezittingen of enig letsel, bij de cliënt/baby(‘s) of enig ander persoon, dat het gevolg is van het uitvoeren van oefeningen en /of handelingen tijdens en/of na de massage door de cliënt of de floatingsessie.

2. Babywellness & More is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit onjuiste informatie die door de cliënt is verstrekt.

3. Babywellness & More is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Babywellness & More is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de gebrekkige prestatie van Babywellness & More aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Babywellness & More toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

4. De aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in voorkomend geval.

Bedrijfsgegevens:
KvK 76560198
Btw NL 003103842B40